Synonymer til overklasse

adel, arbeiderklasse, kaste, klasse, samfunnsklasseadel, aristokrati, crème de la crème, elite, nobilitet, rikfolk, sosietet, sosietetelite, de færreste, de utvalgte, , fåtall, mindretall, minoritet, nesten ingenelite, spiss, tet