Synonymer til overlegenhet

arroganse, fordringsfullhet, hovmod, hybris, innbilskhet, overmot, stolthet, storsnutethet, uforskammethet, viktighet, viktighetovermot, autonomi, bevegelsesfrihet, carte blanche, egenrådighet, frie hender, frihet, handlefrihet, privilegium, selvråderett, selvstendighet, selvstyre, suverenitet, uavhengighet, s