Synonymer til overmot

arroganse, fordringsfullhet, hovmod, hybris, innbilskhet, overlegenhet, stolthet, storsnutethet, uforskammethet, viktighet, autonomi, bevegelsesfrihet, carte blanche, egenrådighet, frie hender, frihet, handlefrihet, privilegium, selvråderett, selvstendighet, selvstyre, suverenitet, uavhengighet, privil