Synonymer til overnattingssted

gjestgiveri, herberge, hotell, kro, losji, motell, pensjonat, vandrehjem, vertshus, bensinstasjon, borg, brannstasjon, bu, butikk, fabrikkbygning, hospits, kirke, landhandel, offentlig hus, politihus, rådhus, slott, supermarked, sykehus, tinghus, vandrehjemherberge, vandrehjemhotell, bule, diskotek, gestgiveri, kafe, kneipe, nattklubb, pub, restaurant, serveringssted, skjenkested, spisested, taverna, utested, veikro, vinstue, ølstuekro, adresse, asyl, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjem, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktsst