Synonymer til overordnet

anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, foresatt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, planlegger, prins(esse), sjefanfører, general, hærfører, keiser, militærleder, øverstkommanderende, sjefansvarlig, besitter, eier, eiermann, ihendehaver, innehaver, proprietær, sjef, den som t