Synonymer til oversikt (muntlig mening)

(himmel)perspektiv, fugleperspektiv, helhetsinntrykk, overblikk, oversyn, oversynoverblikk, aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, oversikt, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag