Synonymer til oversikt

aktivitetsplan, aperçu, disposisjon, fortegnelse, kompendium, liste, overblikk, referat, register, resyme, sammendrag, skjema, synopsis, tabell, tidsplan, tidsskjema, timeplan, utdrag, utdragdisposisjon, delegering, dispasje, fordeling, oppdeling, orden, sits, spredning, utdeling, utlodningdisposisjon, kladd, riss, skisse, utkast, gjøremål, handleliste, hjelpeord, indeks, innhold, innholdsfortegnelse, oppslag, oppslagsord, overskrift, punktliste, stikkord, stikkordsliste, innhol