Synonymer til på egen hånd

adskilt, alene, asosial, avsondret, ene, enslig, ensom, forlatt, isolert, separat, singel, tilbaketrukket, uforstyrret, uten selskapadskilt, avgrenset, delt, desentralisert, differensiert, distribuert, dividert, fordelt, fraksjonert, kløyvd, loddet ut, oppdelt, porsjonert, revet løs, segregert, separert, skilt, sondret, sortert, spaltet, splittet, spredt, stykket opp, tildelt, tilmålt, utdelt, uten selskap, uten selskapavsondret, avfolket, avsides, ensomt, fraflyttet, grisgrendt, gudsforlatt, tomt, ubebodd, øde,