Synonymer til på høyde med

ekvivalent, analog, av samme betydning, beslektet, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendeekvivalent, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevnbyrdig, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på like fot, på samme nivå, samme, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, sidestilt med, som to dråper vann, synonymjevnbyrdig, je