Synonymer til på halv tolv

diagonal, fordreid, forvridd, hellende, oblikk, på siden, på snei, skeiv, skjev, skrå, slak, ulik, usymmetrisk, vindskeiv, vindskeivfordreid, fortegnet, forvansket, forvrengt, karikert, parodiert, travestert, vindskeivforvridd, usymmetr