Synonymer til på like fot

av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, lignende, lik, sidestilt med, som to dråper vann, synonym, synonymdet samme, betydningsløs, forsvinnende liten, grenser mot null, hipp som happ, ikke påaktende, ingen, intetsigende, irrelevant, likegyldig, liten, marginal, parentetisk, perifer, periferisk, på siden av saken, randfenomen, sekundær, ubetydelig, underordnet, utenforliggende, uvesentlig, uviktigdet samme, dings, dippedutt, duppeditt, effekt, eiendel, element, emne, gjenstand, greie, habengut, handler om (muntlig mening), legeme, løsøre