Synonymer til på samme nivå

ekvivalent, analog, av samme betydning, beslektet, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, lik, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendeekvivalent, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevnbyrdig, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på høyde med, på like fot, samme, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, sidestilt med, som to dråper vann, synonymjevnbyrdig, je