Synonymer til på slump

arbitrær, egenmektig, etter skjønn, lunefull, skjønnsmessig, tilfeldig, ubegrunnet, uberegnelig, umotivert, ustadig, uten begrunnelse, vilkårlig, vilkårligegenmektig, autoritær, despotisk, diktatorisk, enerådende, eneveldig, selvbestaltet, selvrådig, suveren, totalitær, tyrannisk, uavhengig, uinnskrenket, vilk