Synonymer til på vannvogna

avholdende, anstendig, asketisk, bluferdig, dydig, høvisk, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, sømmelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, ærbaravholdende, avholds, edru, fastende, klar, nykter, nøktern, sober, upåvirket, aktpågivende, aktsom, andektig, anspent, bevisst, interessert, konsentrert, lutter øre, lydhør, observant, oppmerksom, opptatt, oppvakt, på vakt, spent, tilstede, våkenklar, apatisk, avkreftet, dorsk, dvask, døsen, døsig, ferdig, gåen, kraftløs, lei, matt, medtatt, nedkjørt, pumpa, sigen, slapp, sliten, søvnig, treg, trett, trøtt, utbrent, utkjørt, utmattet, vissenklar, upåvirketklar, eksplisitt, forklarende, manifest, tydelig, åpenbar,