Synonymer til påbud

befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, pålegg, vilje, anvisning, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkbeskjed, viljebeskjed, beretning, brev, erklæring, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notis, påminnelse, bestemmelse, akt, baktanke, beregning, beslutning, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, ønske, øyemedbestemmelse, avtale, ed, enighet, forbund, forlik, forpliktelse, klausul, kompromiss, kontrakt, løfte, overensk