Synonymer til påkjenning

abrasjon, belastning, slitasje, anstrengelse, arbeide, bestrebelse, besvær, jag, jobb, jobbing, kamp, kav, kjas, kjør, mas, maøye, ork, slaveri, slit, starv, strev, træl, umak, umakarbeide, fungere, funksjonere, gjøre tjeneste, , operere, praktisere, reagere, tjenestegjøre, virke, slitasjebelastning, alderdom, angst, byrde, defekt, helvete, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehagbesvær,