Synonymer til pålegg

alderstillegg, anmerkning, auke, bilag, ekskurs, etterskrift, malus, pluss, påslag, supplement, tilføyelse, tilgift, tillegg, tilsetting, tilskudd, tilvekst, vedlegg, økning, befaling, beskjed, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, vilje, begjæring, behov (terminologisk), fordring, krav, pretensjon, påstand, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, ønske, anvisning, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngj