Synonymer til påminnelse

advarsel, forbud, formaning, forvarsel, hint, jærtegn, memento, omen, profeti, signal, skremmeskudd, skriften på veggen, spådom, symbol, tegn, varsel, varsku, vink, beskjed, anvisning, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, note, opplysning, tips, underretning, vinkbeskjed, befaling, bud, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, viljebeskjed, beretning, brev, erklæring, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, notat, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbeskjed, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notis, vinkforbud, bann, boikott, demonstrasjon, embargo, gjenmæle, innsigelse, innvending, interdikt, klage, motmæle, nei, nekt, oppo