Synonymer til påminnelsenote

note, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, papir, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skrift, skriftstykke, skrivnote, beskjed, data, empiri, etterretning, forklaring, fotnote, henvisning, illustrasjon, info, informasjon, kjennskap, kommentar, kunngjøring, meddelelse, melding, opplysning, tips, underretning, vinknote, huskelapp, huskeliste, memo, memorandum, notat, notis, kildehenvisning, referanse, sluttnote