Synonymer til påstand

argument, argumentasjon, begrunnelse, erklæring, forklaring, forsvar, grunn, motivering, redegjørelse, resonnement, støtte, begjæring, behov (terminologisk), fordring, forlangende, krav, pretensjon, pålegg, rekvisisjon, rettighet, ultimatum, vilje, ønske, akkreditiv, attest, aval, budskap, bulletin, deklarasjon, dekret, fullmakt, kommuniké, kunngjøring, manifest, meddelelse, melding, opprop, oppslag, ordre, program, programerklæring, proklamasjonerklæring, annonse, avertissement, bekjentgjørelse, edikt, informasjon, kommunike, lansering, lysing, notis, nyhet, offentliggjørelse, opplysning, p