Synonymer til påtale

anklage, bebreide, beskylde, sikte, tiltale, prosess, angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, praksis, prinsipp, prosedyre, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visprosess, rettergang, rettssak, rettstvist, sak, straffesak, strid, tvist, tiltalepåtale, anliggende, emne, fag, formål, objekt, stoff, studium, temasak, enigma, gåte, kryssord, nøtt, oppgave, puslespill, rebus, utfordringsak, tiltalesikte, bedømme, b