Synonymer til pandemonium

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, helvete, inferno, purgatorium, skjærsild, svovelpøl, underverdenen, de evige jaktmarker, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhalldet hinsidige, valhalldødsriket, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaghelvete, purgato