Synonymer til papirmølle

administrasjon, ansvarshavende, bestyrelse, direksjon, embetsverk, formynderskap, forvaltning, ledelse, skjemavelde, stell, styre, styringsverk, verk, vesen, byråkrati, formalisme, vesenembetsverk, bemyndigelse, fullmakt, instans, jurisdiksjon, makt, myndighet, organ, rett, rådighet, statsmakt, øvrighet