Synonymer til paradoks

antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, motstykke, polaritet, selvmotsigelse, splittelse, uenighet, uenighetkonflikt, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, strid, stridsspørsmål, uoverensstemmelse, utskelling, para