Synonymer til parate

avsluttede, beredte, døde, ferdige, fortapte, fullførte, klare, modne, ordnede, slitne, solgte (muntlig mening), unnagjorte, utmattede, ane, anta, finne ut av, gisse, gjette, greie, løse, tippeklare, utmattedeklare, beherske, evne, fikse, fullføre, få til,