Synonymer til pasient

behandlingstrengende, pleietrengende, sengeliggende, syk person, syk personsengeliggende, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, matt, sjaber, skadet, skral, skranten, skrøpelig, svekket, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel