Synonymer til pasifist

antimilitarist, fredsvenn, militærnekter, sivilarbeider