Synonymer til passiar

dialog, diskusjon, drøs, intervju, jabb, kommunikasjon, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, prat, replikkveksling, samtale, snakk, delte meninger, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskellingdiskusjon, brev, brevsaml