Synonymer til patologisk

abnorm, anormal, monstrøs, pervers, unormal, uregelmessig, vanskaptabnorm, deformert, forkrøplet, grotesk, misdannet, sykelig, uformelig, vanfør, vanskapt, vanskaptmonstrøs, uregelmessigvanskapt