Synonymer til paviljong

frittstående bygning, lysthus, musikkpaviljong, parkhus