Synonymer til pel

kjepp, batong, hellebard, ji, klubbe, knokejern, kølle, morgenstjerne, slagvåpen, sliul, stang, stridsøks, sverd, tomahawk, vekterstavkjepp, lurk, pinne, påle, pæl, ribbe, spake, stake, staur, stav, stikke, stokk, stolpe, støtte, sveig, vånd, avkle, blakke, bomme, flå, frata, overfalle, plyndre, robbe, røve, stjele, unndraribbe, dalke, famle, fingre, føle, grafse, gramse, grave, klø, krafse, lirke, pelle, pille, pirke, plukke, rense, rote, røre, skrelle, trevle, tukleribbe, stø