Synonymer til pengemidler (muntlig mening)

midler, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammermidler, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, mynt, penger, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomimidler, pengesystem, produksjon og forbruk, økonomi, verdiøkonomi