Synonymer til penger

aktiva, eiendom, formue, forråd, gods, gods og gull, grøde, gull og grønne skoger, kapital, mammon, middel, rikdom, skatter, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, likvider, midler, mynt, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomi, skatterforråd, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammer, kapi