Synonymer til pengesystem

midler, arsenal, batteri, beholdning, depot, fond, forråd, forsyning, help, hjelpekilde, kapasitet, lager, opplag, proviant, provisjon, reserve, reservoar, ressurs, resurs, rustkammer, sareptakrukke, skattekammermidler, beløp, betalingsmiddel, grunker, gryn, kapital, likvider, mynt, penger, sedler, skilling, slant, slanter, summer, valuta, verdi, økonomimidler, pengemidler (muntlig mening), produksjon og forbruk, økonomi, verdiøkonomi