Synonymer til per

attmed, bortmed, gjennom, hos, i nærheten av, inntil, med, nær, ved, ved hjelp av, ved siden av, for hver, à, pr., til, ved siden avhos, blant, iblant, innen, innenfor, inter, mellom, sammen med, anslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmeti nærheten av, addert (med), i tillegg til, og, også, pluss, samtmed, ved siden avmed, au (muntlig mening), dessuten, endog, i tillegg, item, likeens, likeledes, likeså, likså, oven i kjøpet