Synonymer til perspektiv

aspekt, betraktningsmåte, grunnsyn, mening, side, standpunkt, ståsted, synsvinkel, utgangspunkt, vinkling, anskuelse, betraktning, oppfatning, syn, synsmåte, tankegangbetraktningsmåte, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, motiv, mål, målsetning, overlegg, plan, siktemål, spekulasjon, tanke, tendens, vilje, ønske, øyemedmening, tankegangmening, akkreditiv, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev,