Synonymer til plaske

grise, skitne til, skvalpe, skvette, skvulpe, sprute, sprøyte, søle, forderve, forgifte, forpeste, forsure, forsøple, forurense, infisere, ødeleggeskitne til, bykse, hoppe, jumpe, sette, sprette, springeskvette, avleiring, berme, bunnfall, gjørme, grums, grut, lag, leire, levning, mudder, sediment, silt, slam, utkrystalliseringsøle