Synonymer til plast

akryl, bakelitt, kunstsilke, kunststoff, plaststoff, polyamid, polyester, syntetisk stoff, viskose, bind, arbeid, bestselger, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkbind, blytyper, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn, tekst, emballasje, innpakning, omslag, papir, avers, billedside, fasade, forside, framside, fremside, front, førsteside, perm, rette, rettside, utside, yttersideomslag, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisn