Synonymer til plausibel

akseptabel, anstendig, anvendelig, brukbar, godkjent, godtakbar, gyldig, holdbar, ikke verst, noenlunde, overkommelig, passabel, rimelig, saliggjørende, tilfredsstillende, tåleligakseptabel, bra, dugelig, formålstjenlig, fungerende, funksjonell, god, hensiktsmessig, nyttig, anslagsvis, antatt, realistisk, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, virkelighetstroanslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, i nærheten av, nesten, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet, adekvat, bekvem, dekkende, høvelig, kledelig, lugom, måtelig, passende, på sin plass, sømmelig, tilstrekkelig, velvalgt, verdiganstendig, tåleliganstendig, asketisk, avholdende, bluferdig, dydig, høvisk, intakt, jomfruelig, kysk, moralsk, platonisk, ren, respektabel, sedelig, tuktig, ubesmittet, uskyldig, ærbar, s