Synonymer til pleiehjem

anstalt, anlegg, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetanstalt, asyl, gamlehjem, hjem, stiftelse, sykehjem, adresse, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedasyl, sykehjemasyl, beskyttelse, dekke, dekning, gjemmested, le, livd, ly, sikkerhet, skjul, skjulested, vernasyl, hospital, hospits, klinikk, lasarett, sanatorium, sykehus, virksomhetetablissement, t