Synonymer til pleietrengende

behandlingstrengende, pasient, sengeliggende, syk person, syk personsengeliggende, dusement, dårlig, forkommen, gebrekkelig, halvsyk, hanglete, helseløs, indisponert, klein, krank, kvalm, låk, matt, sjaber, skadet, skral, skranten, skrøpelig, svekket, syk, tufs, upasselig, utilpass, uvel