Synonymer til pode

anlegg, aksiom, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkåranlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetanlegg, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verkanlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreanlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, kjerne, renning, skudd, spire, sæd, yngling, avkom, arvtager, avlegger, barn, etterkommer, pode (gutt), ungeavkom, baby, den/vår håpefulle, en/ei liten en/ei, familieforøkelse, gullunge, gutt, mindreårig, nurk, pjokk, rolling, skatt, småbarn, småfolk, smårolling, småtass, småtroll, spedbarn, tenåring, tulle, umyndig, unge, ungeavlegger, mi