Synonymer til polaritet

antitese, diskrepans, diversitet, konflikt, kontrast, motpol, motsetning, motsigelse, motstykke, paradoks, selvmotsigelse, splittelse, uenighet, uenighetkonflikt, delte meninger, diskusjon, dissens, egling, friksjon, kjefting, krangel, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, strid, stridsspørsmål, uoverensstemmelse, utskelling, para