Synonymer til portofritt

fri, autonom, bred, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpenfri, barbarisk, hemningsløs, i vilden sky, lavtstående, naturlig, primitiv, rabiat, , tøylesløs, ubehersket, ubendig, ukultivert, umiddelbar, uordnet, usivilisert, usjenert, ustyrlig, utemmet, vill, vilterfri, i tillegg, kostnadsfritt, på kjøpet, som gave, uten kostnad, vederlagsfritt, vedlagtfri, verne, åpengratis, vedlagt, attpå, attåt, dessuten, ekstra, enestående, i tilgift, oven i kjøpet, overflod, overskytende, overtallig, på varastyre, spesiell, særdeles, særlig, til overs, tillegg, tilleggs-, ualminnelig, under bordet, utenom, utmerket, utval