Synonymer til postbud

bud, befaling, beskjed, dekret, diktat, forlangende, forskrift, imperativ, instruks, kommando, oppdrag, ordre, parole, påbud, pålegg, viljebud, beretning, brev, erklæring, etterretning, formidling, fortelling, hemmelighet, historie, korrespondanse, meddelelse, melding, notat, opplysning, pressemelding, rapport, reklame, rykte, sladderbud, budbringer, bybud, formidler, informant, kurer, leverandør, mellommann, overbringer, sendebud, stråmann, tolk, utsending, visergutt, ærendsgutt, begynnelsessted, belegg, kilde, kildeskrift, opphav, opprinnelse, rot, spire, start, startsted, utgangspunkt, utspringinformant