Synonymer til postulat

aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkår, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell, tanke, teorem, teorianalyse, befaring, besiktigelse, eksaminasjon, etterforskning, ettersyn, forskning, forsøk, gallup, gjennomsyn, granskning, inspeksjon, kontroll, lesning, måling, mønstring, observasjon, prøve, ransakning, rassia, sjekk, spørreundersøkelse, studie, test, undersøkelse, undersøkning, teori, vilkåranlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institusjon, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetanlegg, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verkanlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialit