Synonymer til potensiellvirtuell

virtuell, alternativ, eventuell, forskjellig, latent, drømt, fantastisk, fiktiv, forestilt, illusorisk, luftig, løgnaktig, oppdiktet, oppspinn, påfunnet, simulert, teoretisk, uekte, usann, uten rot i virkeligheten, uttenkt