Synonymer til praksis

angrepsmåte, arbeidsmåte, framgangsmåte, metode, måte, plan, prinsipp, prosedyre, prosess, renkespill, strategi, system, taktikk, tilnærmingsmåte, vei, visangrepsmåte, innfallsvinkel, løsningsmetode, problemstilling, ansettelse, arbeid, bane, befatning, beskjeftigelse, bransje, erverv, fag, geskjeft, gjerning, handling, håndverk, jobb, kall, levebrød, levevei, løpebane, næring, oppgave, profesjon, stilling, sysselsetting, verv, virke, yrke, yrkearbeid, bestselger, bind, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verk, str