Synonymer til preg

egenart, karakter, personlighet, sinn, særpreg, temperament, type, vesen, vesenkarakter, egenskap, gruppe, holdbarhet, inndeling, klasse, kvalitet, modenhet, nivå, orden, rang, slag, sortering, stand, standard, utholdenhet, varighet, verdi, vesenpersonlighet, ego, individualitet, indre, jeg, meg, mitt sentrum, person, selv, sjel, vesenskjerne, ånd, vesensinn, følelse, indre liv, tanke, attrå, begeistring, begjær, brann, elskov, fanatisme, fyrighet, glød, henførelse, hengivelse, hengivenhet, ild, intensitet, kjærlighet, kåthet, lidenskap, lyst, pasjon, patos, sanselighet, sinnsbevegelse, varme, ømhettemperament, vesentemperament, ge