Synonymer til presisere

belyse, definere, eksemplifisere, elaborere, forklare, fullstendiggjøre, gå i detalj, gå nærmere inn på, konkretisere, pensle ut, utdype, utmale, utvide, utvikle, argumentere, begrunne, godtgjøre, grunngi, klargjøre, opplyse, orientere, støtte, underbygge, utgreieforklare, framheve, angi, avgjøre, bringe på det rene, dokumentere, fastslå, fokusere på, fremheve, gjøre oppmerk